Skip links

Fredrikstad Energi kjøper 35% i Fredrikstad Nett

Fredrikstad Energi AS har inngått avtale med Hafslund ASA om å kjøpe Hafslunds 35 % eierandel i Fredrikstad Nett AS, og blir etter dette 100 % eier i Fredrikstad Nett. Kjøpet gjennomføres for å tilrettelegge for en mer optimal eierstruktur i Fredrikstad Energi, hvor intensjonen er å overføre de tre heleide nettselskapene Fredrikstad Nett, Askøy Nett og Follo Nett til det heleide datterselskapet Norgesnett AS. Norgesnett vil være plattform for videre vekst gjennom fusjoner og oppkjøp av andre nettselskaper basert på en desentralisert modell, i tråd med Fredrikstad Energi sin strategi.

Hafslunds eierandel på 35 % i Fredrikstad Nett kjøpes for 315 millioner kroner. I tillegg vil Hafslund motta utbytte fra Fredrikstad Nett for regnskapsåret 2015. Hafslund viderefører sitt 49 % eierskap i Fredrikstad Energi. Hafslund ble eier i Fredrikstad Energi og Fredrikstad Nett gjennom kjøpet av Fortums nettvirksomhet i Norge i mai 2014.

 

Fredrikstad Energi AS
Fredrikstad, 18. desember 2015

 

For ytterligere informasjon
Administrerende direktør (CEO), Trond Andersen, tlf. 414 49 439, e-post: trond.andersen@feas.no

Nettside av GP Marked