Skip links

Fredrikstad Energi får kvinnelig styreleder

Hilde Sandmæl, styreleder

På ekstraordinær generalforsamling den 24. juni ble Hilde Sandmæl valgt som ny styreleder og blir selskapets første kvinnelig styreleder. Fredrikstad Energi når en ny milepæl.

Videre ble  Pål Tandberg, Terje Nyhus og Tore Sande valgt inn som nye styremedlemmer.
For sammensetningen av styret for øvrig, så vises det til vedlagt pressemelding.

Pressemelding – Fredrikstad Energi får nytt styre

Nettside av GP Marked