Skip links

Fredrikstad Energi er sertifisert som Miljøfyrtårn

I Fredrikstad Energi-konsernet er morselskapet og datterselskapene Norgesnett, Maik og Smart Energi alle Miljøfyrtårn-sertifiserte. Vi stiller også krav om at underleverandører skal inneha Miljøfyrtårn-sertifisering.

 

Miljøfyrtårn – et kvalitetsstempel

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Morselskapet og datterselskapene Norgesnett, Maik og Smart Energi har hatt Miljøfyrtårn-sertifisering siden 2012. Dette betyr at vi må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift – og for å ivareta et godt arbeidsmiljø.

 

Miljøfyrtårn-tiltak i Fredrikstad Energi

I alle selskapene våre stilles det blant annet krav i forhold til energiforbruk, avfallsreduksjon og kildesortering, kjøp av miljøsertifiserte varer og tjenester, samt reduksjon av utslipp.

De siste årene har konsernet blant annet hatt økt fokus på digitale møter fremfor reising, firmabilene som har blitt innkjøpt har vært elektriske, og fakturering har i større grad foregått elektronisk.
I tillegg er det etablert gode rutiner for innsamling og lagring av miljøskadelige master, samt rutiner for oppbevaring av transformatorolje og andre kjemikalier.

Som Miljøfyrtårn avgir vi en årlig klima- og miljørapport der effektene av våre miljøtiltak måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges. Sertifiseringsprosessen består i å oppfylle spesifikke kriterier tilpasset vår bransje. Dette gjøres i samarbeid med en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent.

 

Les mer: Stiftelsen Miljøfyrtårn

 

 

 

Nettside av GP Marked