Første kvartal viser dobbelt så høyt driftsresultat

Kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2019 er nå tilgjengelig på våre nettsider og viser et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 80 mill. kroner mot 40 mill. kroner for samme periode i fjor.

Se kvartalsrapporten for mer detaljer.