2021 2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning (MNOK) 1 190 813 988 957 767 764
Driftsresultat (MNOK) -31 126 79 38 53 118
Resultat før skatt (MNOK) -30 64 38 13 -3 83
Egenkapitalandel 31,6 % 34,3 % 32,6 % 30,1 % 26,6 % 30,6 %