Gjennom sine engasjement i prosjekter som Smart Energi Hvaler, EMPOWER, ulike FoU-prosjekter og samarbeid med eSmart Systems og E2U, forsøker Fredrikstad Energi å ha et proaktivt forhold til teknologiutvikling og kundeadferd. Dette for alltid å være i posisjon til å gripe nye forretningsmuligheter.
EUs elmarkedsdirektiv III, innføring av AMS, smarte nett og kunder som prosumenter (produsent og konsument) er viktige endringer som vil prege energisektoren fremover. Fredrikstad Energi ønsker å ta en aktiv rolle og være med på denne reisen for å kontinuerlig jobbe med å ligge steget foran.

Forretningsområdene til Fredrikstad Energi i dag er:

I tillegg til heleide datterselskap, eier konsernet andeler gjennom felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskap. Nettpartner er eneste felleskontrollerte virksomhet, og hvor konsernet eier 60% av aksjene.