Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018