En større omprofilering av morselskapet gjennomføres, og konsernet går nå under det fulle navnet Fredrikstad Energi.
Tiltak i denne forbindelse er ny logo, nye nettsider, nye skilt og kjøp av EL-bil. Datterselskapene Follo Energi
og MAIK gjennomgår samme endring med ny logo og hjemmeside.