Datterselskapet EnergiTeknikk AS blir fusjonert med Norsk Enøk og Energi AS (NEE).
Dette selskapet har nå hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer flere steder på
Østlandet, blant annet i Fredrikstad.