Konsernet gjennomgår store endringer ved at flere virksomheter blir avviklet og/eller sammenslått til større enheter.
Spesielt nevnes hendelsen i 2006 der alle Fredrikstad Energi selskapene innen montasje og installasjon samles til en enhet,
datterselskapet Nettpartner.  I den samme perioden blir også alle tjenesteytende funksjoner,
med unntak av eiendomsdrift av egne bygg, samlet i datterselskapet MAIK AS.