Konsernet gjennomfører en navneendring og blir hetende Fredrikstad Energi AS. Forkortelsen på dette
navnet blir «FEAS», og det er dette navnet som blir brukt inntil neste navneendring i 2013.