Fredrikstad Energiverk AS gjennomfører flere betydelige oppkjøp av ulike virksomheter som blir innlemmet
i organisasjonen. Disse oppkjøpene omfattet følgende energiverk på Østlandet og Vestlandet: Røyken Energiverk AS,
Follo Energiverk AS, Nesodden Energi AS og Askøy Energi AS. Andre virksomheter innenfor
installasjon- og montasjevirksomhet blir også kjøpt opp.