Fredrikstad EnergiSalg AS blir solgt til Vattenfall Norge AS. I dag er
Fredrikstad EnergiSalg AS et heleid datterselskap i Fortum-konsernet.