Fredrikstad Energiverk AS omdannes til et konsern bestående av et «morselskap» og tilhørende
«datterselskaper». Den omfattende omdanningen fører til at Fredrikstad Energi AS blir konsernets morselskap,
og Fredrikstad EnergiNett AS, Fredrikstad EnergiMontasje AS, Fredrikstad EnergiSalg AS
og Fredrikstad EnergiTeknikk AS blir datterselskap.