Fredrikstad Interkommunale E-verk omdannes til aksjeselskap. Eierne av dette selskapet
er Fredrikstad Kommune (92,5%) og Hvaler Kommune (7,5%).