Hvaler Energiverk innlemmes i Fredrikstad Interkommunale E-verk.