Fredrikstad Energi blir et interkommunalt energiverk.
E-verkene i Fredrikstad, Glemmen, Kråkerøy, Borge og Rolvsøy kommune blir slått
sammen til et felles selskap og får navnet «Fredrikstad Interkommunale E-verk».