Forløperen til Fredrikstad Energi, A.S. Fredrikstad Gas- & Eletricitetsværk ble konstituert og begynte driften i 1896.