Skip links

Enstemmig vedtak på dagens obligasjonseiermøte

En av lånevilkårene i konsernets obligasjonslån var ikke oppfylt pr. 30.6. Konsernet har derfor vært i dialog med obligasjonseierne om midlertidig lettelser i lånevilkårene og har nå kommet til enighet. Forslaget i innkallingen ble enstemmig vedtatt på dagens obligasjonseiermøte som gjaldt samtlige av Fredrikstad Energi sine utestående obligasjonslån.

Nettside av GP Marked