Skip links

En invitasjon

Norgesnett Holding -En invitasjon til styremedlemmer, ledere og ansatte i lokale energiselskaper, samt eierkommunens politikere og administrasjon.

En invitasjon til styremedlemmer, ledere og ansatte i lokale energiselskaper, samt eierkommunens politikere og administrasjon.

Alle samfunnsaktører er opptatt av vekst og velferd i sin region. Det innebærer å vitalisere lokal næring, delta i teknologisk utvikling, forvalte fellesskapets ressurser og sikre en inntektsstrøm som er nødvendig for et livskraftig lokalsamfunn.

Stadig flere lokale krafteiere ser derfor åpenbare fordeler ved å innlemme sitt nettselskap i en større, landsdekkende enhet. Gjennom salg av virksomheten tilføres regionen økonomiske ressurser pluss teknologisk kompetanse. Alt dette vil gi viktige bidrag til videre lokal samfunnsbygging, som satsing på skole, eldreomsorg, infrastruktur mm.

Norgesnett Holding er en solid og erfaren aktør i det norske kraftmarkedet. Vi er engasjert på eiersiden i flere regioner. Vår ambisjon er å flette mindre nettselskaper sammen i en femtidsrettet virksomhet med synergier og gevinster for alle. Ett sterkt og samlet distribusjonsnett er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, enn mange små.

Vi henvender oss derfor på denne måten til eiere av lokal kraftdistribusjon, som ser verdien av partnerskap i et større landsdekkende nettkonsern.

Nettside av GP Marked