Skip links

Det lokale nervesystem

Norgesnett Holding -En invitasjon til styremedlemmer, ledere og ansatte i lokale energiselskaper, samt eierkommunens politikere og administrasjon.

Vi ønsker å bidra til at lokalsamfunnets strømnettet fungerer optimalt.

Kraftnæringen står ved et veiskille. Fremtiden vil bringe så store endringer innenfor energiforsyningen, at mindre lokale nettselskaper neppe vil være i stand til å møte utfordringene alene. Man vil måtte tilpasse seg endrede klimaforhold, ny energilovgivning, skjerpede myndighetskrav og et ekspansivt forbruksmønster innenfor elektrisk kraft. Et slikt scenario vil kreve et robust og velfungerende nett.

Her vil Norgesnett Holding bidra med innsatsfaktorer som i sum vil gi en rekke stordriftsfordeler. Gjennom flere år har vi dokumentert høy effektivitet i våre virksomheter.Vi har lave driftskostnader, og til glede for sluttbrukerne kan vi garantere at vår driftsmodell også vil føre til lavere nettleie.

Tenk også på teknologisk innovasjon, digitalisering, smartenergi, interaktive velferdssystemer og grønt skifte. Å ta fremtidens løsninger i bruk i full skala, er svært ressurskrevende. Som medlem i vår store nettfamilie vil ditt lokale nettselskap bli en del av et oppdatert kompetansemiljø og få full tilgang til ny teknologi.

“Mange familier i regionen lever av fossekraften”, sier du kanskje,  “og hva med dem?” Det skal de fortsette med. Vi heier på energiselskaper som føler omsorg og ansvar for lokale arbeidsplasser. Gjennom en desentralisert organisasjon vil Norgesnett Holding sikre at etablerte stedlige fagmiljøer vil være med på laget, som en viktig del av næringskjeden

 

Nettside av GP Marked