Skip links

Årsrapport for 2020 er publisert

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag 29.april godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2020.

I 2020 passerte konsernet 125 år med virksomhet i Fredrikstad. Året ble naturlig nok preget av COVID-19 pandemien og en annerledes driftssituasjon. Organisasjonen har håndtert denne unntakstilstanden på en utmerket måte, og driften har i all hovedsak gått som normalt. I tillegg setter lave strømpriser og markedsrenter sitt preg på resultatene.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 215,6 MNOK, en økning fra 176,5 MNOK i 2019. Driftsresultat er 125,9 MNOK mot 79,4 MNOK i 2019, og resultat etter skatt er 54,6 MNOK mot 34,3 MNOK i 2019.

 

Nettside av GP Marked