Skip links

Årsrapport for 2019 er publisert

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag 23.april godkjent konsernets årsregnskap og årsberetning for 2019.

Året 2019 er preget av tilpasninger i form av salg av selskaper og eierandeler som ikke inngår i konsernets kjerneområder. Dette har medført at konsernets netto rentebærende gjeld er redusert med mer enn 300 MNOK gjennom året, og den finansielle soliditeten er styrket betydelig.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 176,5 MNOK, en økning fra 126,4 MNOK i 2018. Driftsresultat er 79,4 MNOK mot 38,1 MNOK i 2018, og resultat etter skatt er 38,4 MNOK mot 13,3 MNOK i 2018.

Årsrapport 2019 kan leses her

Nettside av GP Marked