Skip links

35 millioner i ENOVA-støtte til utvikling av framtidens energisystem i Fredrikstad

ENOVA slår på stortromma når de i dag gir 210 millioner kroner i støtte for å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. Av disse midlene går 35 millioner kroner til et initiativ i Fredrikstad.

Smart Energi har sammen med partnere fått midler til prosjektet MikroFlex Fredrikstad. En sentral del av prosjektet er utviklingen av området Sellebakk med bydelen Verksbyen (ca. 1500 boenheter) som har utstrakt bruk av solceller, solfangere og smarthusløsninger, i tillegg til passivhusstandard. For å integrere dette best mulig med eksisterende bebyggelse og nettutbygginger (strømnett og fjernvarme), er det avgjørende å tenke helhetlig med et slikt demonstrasjons-prosjekt som skal ta oss mot lavutslippssamfunnet. Fredrikstad kommune sikter mot at MikroFlex med dette området som har 7000 boliger og får 1500 nye (Verksbyen), skal bli en av fyrtårnprosjektene i deres satsning «Smart Fredrikstad».

Smart Energi er strømselskapet i Fredrikstad Energi konsern og jobber hver dag med at strøm skal være enkelt og miljøvennlig for deg som strømkunde.

For mer info, se pressemeldingen fra ENOVA. Mer informasjon om plusskundeordningen til Verksbyen finner du på smartenergi.com

Nettside av GP Marked