Finansiell informasjon

Hovedtall 


 

 

 

 

1 halvår

2017


2016

 

2015


 2014


2013

 
 

Omsetning  (MNOK)

 

420  764 707 698 759  
 

Driftsresultat  (MNOK)

 

56  118 134 145 170  
 

Resultat før skatt  (MNOK)

 

38  83 90 60 158  
 

Egenkapitalandel  (%)

 

29,8  30,6 33,5 35,1 36,6  

 

Siste års- og delårsrapporter og historisk arkiv
Oversikt over selskapets obligasjonslån
Plan for økonomisk rapportering inneværende år