Konsernet

Fredrikstad Energi - hvordan er vi organisert, hva er vår historie, og hvem sitter i styret og konsernledelsen?