Fredrikstad Energi er opptatt av å ha verdier som gjenspeiler det de ansatte i konsernet ser på som viktig, og i samarbeid har vi kommet fram til følgende verdier: