Vi er stolt over vår miljøsertifisering! 


Logo Miljøfyrtårn

 

Fredrikstad Energi er sertifisert som Miljøfyrtårn, Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. For å oppfylle bransjekravene til sertifiseringen har vi gjennomført tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

 

Som Miljøfyrtårn leverer vi årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Som stiftelsen sier på sine hjemmesider: "Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!"

 

Les mer på www.miljofyrtarn.no 

 

 

 

 

Logo Miljøbeviset

 

I forbindelse med vår Miljøfyrtårnsertifisering legger vi til rette for at ansatte kan ta "miljøbeviset". Dette kortet gir en grunnleggende innføring i miljølære gjennom et web-basert kurs. Formålet er å heve den enkeltes miljøkunnskaper.

 

Kurset tar for seg de 10 største miljøområdene, og gir en grunnleggende forståelse for hvordan vi kan skape et bærekraftig samfunn. Les mer på www.utbildningsgruppen.se

 

Kurset omfatter følgene områder: 

 

  • Brutte kretsløp

 

  • Forsuring

 

  • Bærekraftig utvikling

 

  • Luftforurensning og støy

 

  • Organiske miljøgifter

 

  • Ozonlaget 

 

  • Stråling

 

  • Tungmetaller

 

  • Drivhuseffekten

 

  • Overgjødsling