Solcellepilotprosjekt starter opp i Fredrikstad! 

Fredrikstad Energis datterselskap, e20 Smart Energi,  tilbyr nå husstander i Fredrikstad ekstra gunstige pakkeløsninger for solcellepanel. Torsdag 17. desember kl. 12.30 lanserer Terese Troy Prebensen og Geir Berntsen fra Smart Energi planene sammen med ordfører Jon-Ivar Nygård på rådhuset.

I høst lyste Fredrikstad kommune ut kr 500 000,- til et energiselskap som ønsker å drive et pilotprosjekt for å øke mengden solcellepanel hos husstandene i Fredrikstad. Konkurransen er nå over og Fredrikstad kommune valgte e20 Smart Energi på bakgrunn av en særdeles god beskrivelse av det kommende prosjektet og unik erfaring med tilsvarende prosjekter i Norge. Vi inviterer derfor pressen til en presentasjon av e20s planer fremover.

 

Se også sologkraft.no

 

Med vennlig hilsen 

Fredrikstad Kommune og e20 Smart Energi

 

 

 

Kontaktinfo:

 

 

 

 

Terese Troy Prebensen

Administrerende direktør Fredrikstad Energi MARKED
Tlf: 47 95 86 12 54

E-post: terese.troy.prebensen@feas.no

 

 

Grete Rasmussen

Miljøvernrådgiver - Fredrikstad kommune

Tlf: 69 30 56 08 / 91 52 12 79

E-post: grra@fredrikstad.kommune.no