F.v.: Vidar Kristoffersen og Eilert Henriksern i Fredrikstad EnergiNett gleder seg til å ta fatt på et omfattende EU-prosjekt med nasjonale og internasjonale aktørerFredrikstad Energi er sammen med flere andre Østfold-bedrifter og internasjonale aktører med i et EU-prosjekt i det nye Horizon 2020-programmet. Prosjektet EMPOWER har en total ramme på 50 millioner og vil revolusjonere hvordan energimarkedet fungerer.

 

Sentralt i prosjektet står lokal egenproduksjon av energi i form av for eksempel solceller og mikrovindturbiner for husholdningskunder. EMPOWER skal utvikle lokale energimarkeder hvor forbrukeren kan kjøpe og selge egenprodusert energi av hverandre. 

Resultatet vil bli økt lokal produksjon av strøm, billig fornybar strøm til forbrukeren og en avlastning av strømnettet. Dessuten vil lokal lagring av strøm i batteristasjoner og i elektriske biler bli en viktig del av fremtidens energimarked.

 

 

Smart Energi Hvaler

Fredrikstad Energis rolle i prosjektet har flere sider og vi stiller morgendagens teknologi, automatiske målere, til disposisjon i vår testlab Smart Energi Hvaler. Fredrikstad Energis datterselskap e20, som er en kraftleverandør med spesielt fokus på miljø, vil også ta en rolle rundt testpiloter på egenproduksjon av energi. For nettvirksomheten i Fredrikstad Energi vil pilotering av egenproduksjon gi verdifull innsikt rundt total avlastning og belastning, samt gi innsikt i hvordan man fremover skal håndtere flere kilder med energi inn i samme nettet.

 

«Hvaler har befestet seg som en ledende demoarena i Norge på morgendagens energiløsninger og vi ønsker å rette en spesiell takk til innbyggerne på Hvaler som er fremoverlente og nysgjerrige på å teste ut nye løsninger med oss,» sier Terese Troy Prebensen, leder for forretningsutvikling i Fredrikstad Energi.

 

 

Dreining i programretning

I motsetning til tidligere EU-programmer som har fokusert på ren forskning har Horizon 2020 fokus på forskning som resulterer i innovasjon og ny virksomhet. Målsetningen er å stimulere til nyetableringer, nye produkter og nye prosesser. Horizon 2020-programmet er etablert med et klart formål om å få løftet Europa ut av den økonomiske krisen og skape ny vekst i EU-sonen.

Østfold er godt representert i EMPOWER med eSmart Systems, Smart Innovation Østfold og altså Fredrikstad Energi. Fra Norge deltar ogsåSchneider Electric.

 

 

Om EMPOWER


  • EU-prosjekt under det nye Horizon 2020-programmet
 
  • 3-årig forsknings- og innovasjonsprosjekt med en ramme på kr 50 mill.
 
  • Norge står for 80% av søknaden målt i arbeid og i EU-tilskudd
 
  • Markedsdesignet vil bli utarbeidet og testet i tre demoområder i Norge, Tyskland og  Malta. 
 
  • Konsortium med partnere fra:
 

Norge

eSmart Systems, Smart Innovation Østfold, Schneider Electric, Fredrikstad EnergiNett

Spania 

Universitat Politècnica de Catalunya

Sveits 

Universität St. Gallen

Tyskland

NewEn Projects GmbH

Malta 

Malta Intelligent Energy Management Agency

 

 

Spørsmål?


Vidar Kristoffersen, Smart Grid-ansvarlig Fredrikstad EnergiNett, 90973906 eller vidar.kristoffersen@fen.no

 

Terese Troy Prebensen, leder for forretningsutvikling i Fredrikstad Energi, 95861254 eller ttp@feas.no