Tall Ships Races Fredrikstad 2014

Tall Ships Races Fredrikstad

 

 

Fredrikstad Energi er stolt hovedsponsor av The Tall Ships Races som nok en gang kommer til Fredrikstad. Vi gleder oss til dagene med fest sommeren 2014.

 

På ærverdige Kommandantgården signerte Fredrikstad Energi hovedsponsoravtale med The Tall Ships Races Fredrikstad 2014 (TSRF 2014). Denne avtalen har en verdi på 1 million kroner som fordeler seg på kontanter og tjenester som Fredrikstad Energi vil levere til arrangementet. Dette vil hovedsakelig omfatte utarbeidelse av midlertidig infrastruktur for energi - en oppgave som Fredrikstad Energi er godt rustet til å ta på seg, og vil håndtere godt.

 

Historisk sett har Kommandantgården en symbolsk relevans, hva signering angår. Dette er stedet hvor Kronprins Carl Johan undertegnet fredsavtalen mellom Norge og Sverige i 1814, og på fredag 22. november stedet hvor Fredrikstad Energi signert sponsoravtalen med TSRF 2014.

 

Konsernsjef Trond Andersen uttaler i forbindelse med avtaleinngåelsen: 

«I tillegg foregår arrangementet i vår egen midte – med alt snakket om å stille opp for hverandre, framsnakke hverandre og bidra til positiv utvikling i byen, tror jeg dette er en perfekt arena og arrangement for å profilere Fredrikstad Energi og det vi arbeider med. La skutene komme!»

 

Prosjektleder Bjørg Johnsrud Western informerer om at det nå danner seg en klynge av sponsorer og samarbeidspartnere som vil utgjøre et nettverk seg i mellom. Hun underbygger verdien av dette nettverket som et samarbeid for å fremme vekst og utvikling i Fredrikstad, og fronte Fredrikstad som en by hvor det er attraktivt å etablere seg, arbeide og bo. TSRF 2014 kan derfor brukes som et virkemiddel for å få frem disse egenskapene ved byen, et virkemiddel som Fredrikstad Energi ønsker å være med å bidra til og støtte.

 Les mer om arrangementet her:

 http://www.visitoslofjord.no/fredrikstad-og-hvaler/The-Tall-Ships-Races-Fredrikstad-2014/