Pålitelig

Ordbokens definisjon:

som én man kan stole på, vederheftelig, lojal


Hva betyr dette for Fredrikstad Energi?

 

 

 

Med bakgrunn i denne verdien jobber vi for følgende punkter: 

 

  • Vi skal ha høy tillit og troverdighet, både hos de indre og de ytre omgivelser.

 

  • Vi skal levere kvalitet.

 

  • Vi skal opptre seriøst.

 

  • Vi skal ta samfunnsansvar.

 

  • Vi skal stå for en sikker levering av strøm.

 

  • Vi skal være en forutsigbar leverandør kundene kan regne med.

 

  • Vi skal holde en forutsigbar, stø kurs ovenfor både kunder og ansatte.