Fremtidsrettet

Ordbokens definisjon:

rettet mot fremtiden, rettet mot det som kommer etterpå


Hva betyr dette for Fredrikstad Energi? 

 

 

 

Med bakgrunn i denne verdien jobber vi for følgende punkter:

 

  • Vi skal være nytenkende og nyskapende.

 

  • Vi skal ha et godt kompetansemiljø.

 

  • Vi skal evne å "snu oss fort" når situasjonen krever det.

 

  • Vi skal ha vilje til å tenke utradisjonelt.

 

  • Vi skal ta i bruk ny teknologi, slik vi for eksempel gjør nå gjennom Smart Energi Hvaler.

 

  • Vi skal ha fokus på forretningsutvikling.

 

  • Vi skal lage bærekraftinge løsninger/tjenester.